Politica de confidentialitate

POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL DE CATRE:
“ ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1.Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele ASOCIATIEI GENERALE A PROFESIONISTILOR IN VANZARI, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;

Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall, precum si de solutii antivirus actualizat permanent.

2.Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.
ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate , asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

3.Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a obtine de la Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari;
 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)
 • Dreptul de a obtine de la Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14)
 • Dreptul de a obtine de la Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari , la cerere si in mod gratuit  transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • Dreptul de opozitie (art.15)
 • Dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
 • Dreptul de a se adresa justitiei (art.18)
 • Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

Orice informatie furnizata de catre dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.
Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site.
Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

4.Scopul colectarii datelor

Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari prelucreaza datele cu caracter personal (ale membrilor, voluntarilor, beneficiarilor si altor persoane care au legatura sau iau contact cu Asociatia) care ii sunt furnizate , in vederea promovarii actiunilor si proiectelor sale.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, varsta sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari atat in scopuri de promovare, cat si in scopul intocmirii unor baze de date si utilizarea acestora in viitoarele demersuri si activitati ale Asociatiei, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

5.Securitatea datelor cu caracter personal

Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate membrilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

6.Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.