Activitati

A.0. MANAGEMENTUL SI ADMINISTRAREA PROIECTULUI – 36 luni
A 0.1. Coordonarea generala a proiectului – dezvoltare platforma online – In cadrul acestei act se vor aplica tehnici specifice de managment de proiect pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al activitatilor propuse, pentru a indeplini obiectivele specifice ale proiectului.
A 0.2 Achizitii publice – ACHIZITII IN PROIECT – PROCEDURA SI REGLEMENTARI: Conform cererii de finantare si bugetului detaliat al proiectului ,fiecare partener are prevazut drept responsabilitate organizarea si derularea unor serii de achizitii de servicii si bunuri
A 0.3 Administrarea financiar – contabila a proiectului si raportarea electronica -Managmentul financiar al Proiectului  va fi asigurat de un responsabil financiar si contabili, si va consta in planificarea resurselor financiare la nivel de Solicitant si Parteneri si totodata, derularea procedurilor financiar-contabile din Proiect ,realizarea documentatiei raportarilor financiare, a cererilor de prefinantare si rambursare intermediare si finale si a CP
A 0.4. Informare si publicitate – In vederea asigurarii vizibilitatii asistentei oferite de catre Uniunea Europeana prin POCU 2014-2020, si asigurarea vizibilitatii proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia se vor desfasura activitati de informare si publicitate in cadrul proiectului
A 0.5. Activitati suport si indirecte – ECHIPA DE IMPLEMENTARE va realiza periodic raportarea prin sistemul mySMIS2014 in conformitate cu reglementarile in vigoare, asigurand informarea organismului intermediar cu privire la stadiul realizarii proiectului si atingerii indicatorilor

A 1. FORMARE ANTREPRENORIALA – 12 luni
A 1.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului –  se va desfasura in primele 12 luni –  Beneficiari: minim 840 pers din toate cele 24 judete ale celor 4 regiuni de implementare
A 1.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala
Beneficiari: 630 pers, TOTI PARTENERII sunt responsabili cu selectarea,monitorizarea,informarea si gesionarea grupului tinta. In cadrul acestei activitati se va dezvolta metodologia de selectie a GT (cu respectarea principiilor nondiscriminarii si asigurarii de tratament egal) si se vor selecta efectiv persoanele care indeplinesc conditiile de eligibilitate din GSCS si in sectiunea GT, care vor participa la activitatea de formare antreprenoriala.
A 1.3 Pregatirea si derularea programului de formare antreprenoriala. Beneficiari: 630 persoane;
Persoanele din GT vor participa, intr-un program de formare urmand cursuri de antreprenoriat, care printre alte module pune accent si pe un modul de antreprenoriat social, pentru a-i obisnui cu cele 2 metode de ocupare independenta si pentru a incuraja atat initiativele for profit, cat si initiativele cu caracter social.
A 1.4 Derularea concursului de planuri de afaceri – selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului
A 1.4.1 Dezvoltarea si consolidarea metodologiei de selectie a planurilor de afaceri.
In cadrul acestei activitati se va realiza o metodologie de evaluare si selectare a ideilor de afaceri in vederea asigurarii unui proces transparent de selectie in cadrul concursului.
A 1.4.2 Organizarea concursului si selectia planurilor de afaceri ce vor fi finantate prin schema de ajutor fnanciar
Selectarea PA care vor fi finantate prin intermediul schemei de ajutor financiar se va realiza printr-un Concurs de Planuri de Afaceri ,ce va fi organizat de consortiul format din Solictant si cei 3 Parteneri

A 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FONDURI FSE – 24 luni
A 2.1 Furnizarea unor servicii inovatoare si personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri in vederea implementarii. Expertii vor fi pe toata durata activitatii  (18 luni la dispozitia GT pentru consiliere/consultanta antreprenoriala, mentorat, derularea de sesiuni motivationale si informative
A 2.2 Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului intr-un cadru de ocupare flexibil, sustenabil si inclusiv.
Activ presupune verificarea infiintarii in conditiile stabilite conform Planurilor de Afaceri a celor 76 de intreprinderi si intocmirea dosarelor necesare incheierii etapei a II a conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice.
A 2.3 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate prin metode inovatoare.
A 2.3.1 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
Activtatea este desfasurata din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor, in conditiile legislatiei aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de Planul de Afaceri aprobat spre finantare.
A 2.3.2 Crearea si functionarea unui centru regional de dezvoltare a IMM – BUSINESS HUB – Centrul IMM va fi creat in scopul sprijinirii implementarii Planurilor de Afaceri precum si a asigurarii subventionarii, functionarii, monitorizarii intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului si a incurajarii culturii antreprenoriale la nivelul regiunilor de implementare precum si in scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului.
A 2.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului – 6 luni
A 2.4.1 Acordarea primei transe de 75 % din subventie. BENEFICIARI: 76 de persoane a caror Planuri de Afaceri au fost selectate in cadrul act A1.4.2.
A 2.4.2 Acordarea transei a doua de 25% din subventie. BENEFICIARI: 76 de pers a caror Planuri de Afaceri au fost selectate in cadrul act A2.4.2. Conditie – realizarea unei cifre de afaceri de minim 30 % din valoarea primei transe de subventie intr-o perioada de 12 luni.

A 3. PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE IN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA – 12 luni
A 3.1 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate in perioada de sustenabilitate – Activitatea de monitorizare a IMM-urilor create are la baza o metodologie detaliata. Monitorizarea va avea ca punct de plecare documentatia depusa in procesul de decontare a cheltuielilor efectuate de catre IMM si Fisa lunara de activitate care va fi inaintata administratorului schemei in aceasta etapa
A 3.2 Dezvoltarea unui mecanism de sustinere si promovare a sustenabilitatii întreprinderilor înfiintate si finantate în cadrul proiectului pentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.
Aceasta activitate vizeaza dezvoltarea unui instrument pentru sustinerea si promovarea sustenabilitatii întreprinderilor înfiintate si finantate în cadrul proiectului pentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului, actiune care va contribui la continuitatea si dezvoltarea rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia.
A 3.3 Elaborarea unui studiu/analize în vederea sprijinirii mediului antreprenorial in vederea transferului rezultatelor proiectului si a sustinerii mediului antreprenorial din Regiunile CENTRU,N-E,N-V,S-E.
SOLICITANTUL va realiza o Strategie unitara privind directivele unui antreprenor de success, prin care se va prezenta impactul tendintelor de consum si bune practici in domeniul antreprenorial in Regiunile CENTRU,N-E,N-V,S-E.